Forskningsprogrammet har tre indsatsområder:
  • Menneske til menneske kommunikation
  • Kommunikation i form af sundhedsteknologi og samspillet med patient og pårørende
  • Kommunikation mellem sundhedssystemets parter

Formålet er at udvikle viden om hvilke typer af differentierede kommunikative redskaber, der er bedst egnede til at løse patient og pårørendes største problem og imødekomme væsentligste behov i forhold til den aktuelle sygdom under hensyntagen til, hvad der i den sammenhæng giver mening og er til nytte for patient og pårørende.

Kontakt

Professor Charlotte Delmar
E-mail: cd@sygeplejevid.au.dk