Her kan du få en oversigt over igangværende projekter under forskningsprogrammet Den akutte patient. 

 • Infektiøs endocarditis forårsaget af kræsne Gram-negative bakterier; de akutte trin i sygdomsprocessen

 • Oversættelse og test af den danske version af Cornells Assessment og Pediatric Delirium

 • Patienters oplevelser af det præ- til det postakutte forløb i forbindelse med NSTEMI, relateret til to forskellige behandlingsregimer

 • Telemedicinsk træning til patienter udskrevet fra et akutafsnit

 • Neonatal røntgen af thorax - Forbedring af neonatal røntgen af thorax: En evaluering af optageteknikker, dosis og teknisk kvalitet

 • PEWS: Opsporing af kritisk forværring og intervention hos hospitalsindlagte børn - Et regionalt multicenter studie om implementering af Pædiatrisk Early Warning System

 • I trygge hænder – sygepleje til socialt udsatte patienter med et skadeligt forbrug af alkohol

 • Patienters og pårørendes oplevelse af et trombektomiforløb

 • Udredning af funktionsevne, udarbejdelse af genoptræningsplaner samt følge-hjem ordning hos ældre medicinske patienter

 • STAFET: Identifikation, udvikling og afprøvning af forløbsspecifikke udskrivningspakker til patienter, der udskrives direkte fra Fælles Akutafdelinger til videre opfølgning i primærsektoren eller ambulatorier

 • En tidlig opfølgning for de skrøbeligste ældre efter udskrivelse fra hospitalet - en fælles indsats på tværs af sektorer

   
 • OFELIA: Systematisk opsporing af osteoporose hos patienter med fraktur efter lav-energi traume

 • Forebyggelse af delirium hos den geriatriske patient

 • Hjertestop patientens oplevelse af den akutte indlæggelse – herunder håndtering af konfusion og påvirket korttidshukommelse.