Den akutte patient defineres som en person, der enten selv henvender sig eller bliver henvist til sundhedsvæsnet som følge af en akut opstået fysisk/psykisk tilstand eller behov. Endvidere kan patienter, der allerede er under behandling skifte status til akut patient, såfremt deres tilstand pludselig forværres og fordrer akut behandling. Den akutte patient stiller således krav om høj grad af specialistviden både ved indgangsdøren til hospitalet og i de kliniske afdelinger.

Formålet med forskningsprogrammet for den akutte patient er at udvikle, integrere og implementere viden, der kan komplementere det samlede billede af patienten fra det præ- til det postakutte forløb. Programmet fokuserer på interventioner og metoder, der kan fremme patienters overlevelse, førlighed og oplevelse i det akutte forløb.