Der er tre igangværende forskningsprogrammer indenfor Sundhedsvidenskabelige professioner på Aarhus Universitetshospital:

Den akutte patient
Kommunikation og etik
Rehabilitering

Læs om Etablering af forskningsprogrammer på AUH indenfor ”MVU-området" (godkendt af Forskningsrådet på AUH i marts 2012)