CONNECT er et datastøttecenter i Region Midtjylland, der arbejder for at fremme udviklingen af personlig medicin. Det gør vi gennem rådgivning af klinikere og forskere, som søger hjælp til at anvende og kombinere sundhedsdata, herunder også genomiske data.

Formål og baggrund

CONNECT blev lanceret i 2020 som et led i den nationale strategi for personlig medicin. Denne strategi skal ved hjælp af forskning sikre en bedre og mere målrettet diagnosticering og behandling til gavn for den enkelte patient.

Et vigtigt element i den nationale strategi er oprettelsen af regionale datastøttecentre. Disse centre er første skridt mod en samlet infrastruktur for personlig medicin og dermed lettere adgang til sundhedsdata for klinikere og forskere.

I sin rolle som datastøttecenter har CONNECT således til formål at understøtte udbredelsen af personlig medicin i klinisk praksis i Region Midtjylland.

Målgrupper

CONNECT yder rådgivning til følgende faggrupper:

  • Ansatte hos Region Midtjylland
  • Personer med overenskomst/ydernummer hos Region Midtjylland
  • Ansatte på Aarhus Universitet

Centret giver desuden mulighed for at lave aftaler med eksterne parter som fx andre regioner og universiteter samt private virksomheder og organisationer. CONNECT har ligeledes et stort netværk, så hvis vi ikke kan hjælpe, kan vi sætte dig i kontakt med de rette fagmiljøer.

Organisering

CONNECT er et tværdisciplinært og tværorganisatorisk samarbejde mellem Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.

I det daglige er CONNECT organiseret som et samarbejde mellem Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Molekylær Medicinsk Afdeling og Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

CONNECT ledes af overlæge Christian Fynbo Christiansen.