I CONNECT kan du få hjælp til at anvende kliniske og genomiske data til forskningsprojekter i personlig medicin.

Vores kompetencer

CONNECT er bygget op om den ekspertise, der findes på Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Molekylær Medicinsk Afdeling og Klinisk Genetisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Vi har stor viden om især:

 • Registerforskning
 • Statistisk analyse og fortolkning
 • Datamanagement
 • Molekylærmedicinsk fortolkning
 • Bioinformatik
 • Genetisk analyse

Det kan du få hjælp til

Vi rådgiver på alle stadier af et forskningsprojekt, og vores specialister kan bl.a. hjælpe med:

 • Omsætning af idé/problemstilling til forskningsspørgsmål og hypoteser
 • Udarbejdelse af forskningsplan, herunder metodevalg, studiedesign og budget
 • Opstilling af protokol
 • Indhentning af godkendelser hos relevante databaser og biobanker, videnskabsetisk komité samt anmeldelse til datafortegnelser mv.
 • Modtagelse og kuratering af dataoutput fra databaser/datakilder
 • Sammenkobling, bearbejdning og analyse af data
 • Klinisk fortolkning af data
 • Afrapportering af resultater
 • Juridisk bistand

10 timers gratis rådgivning 

Hos CONNECT kan du få op til 10 timers gratis rådgivning. Sammen finder vi ud af, hvad dine behov er.

Hvis du ønsker yderligere hjælp, kan der indgås en aftale med CONNECT om et estimeret tidsforbrug og rammerne for den videre proces.

Vi finder den rette specialist 

Når du henvender dig, finder vi den helt rigtige specialist til at hjælpe med netop dit projekt.

Ved henvendelse bedes du:

 1. Kort beskrive dit projekt
 2. Beskrive hvilke opgaver/problemstillinger, du søger rådgivning til