I CONNECT kan du få hjælp til at bruge kliniske og genomiske data til forskningsprojekter i personlig medicin. Vi arbejder med en bred definition af personlig medicin og ønsker at bringe alle sundhedsdata i spil.

10 timers gratis rådgivning 

At arbejde med sundhedsdata kan være meget komplekst. Derfor tilbyder CONNECT 10 timers gratis rådgivning til dit forskningsprojekt. Hvis du har behov for yderligere hjælp, kan der indgås en aftale med CONNECT om et estimeret tidsforbrug og rammerne for den videre proces.

Det kan du få hjælp til

I CONNECT rådgiver vi i alle stadier af et forskningsprojekt. Det kan fx være:

 • Omsætning af idé/problemstilling til forskningsspørgsmål og hypoteser
 • Udarbejdelse af forskningsplan, herunder metodevalg, studiedesign og budget
 • Opstilling af protokol
 • Indhentning af godkendelser hos relevante databaser og biobanker, videnskabsetisk komité samt anmeldelse til datafortegnelser mv.
 • Modtagelse og kuratering af dataoutput fra databaser/datakilder
 • Sammenkobling, bearbejdning og analyse af data
 • Klinisk fortolkning af data
 • Afrapportering af resultater
 • Juridisk bistand - Find vej i juraen før du starter dit forskningsprojekt

Vores kompetencer

CONNECT er bygget op om den ekspertise, der findes på Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Molekylær Medicinsk Afdeling og Klinisk Genetisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Vi har stor viden om især:

 • Registerforskning
 • Statistisk analyse og fortolkning
 • Datamanagement
 • Molekylærmedicinsk fortolkning
 • Bioinformatik
 • Genetisk analyse

Netværk på tværs af fagmiljøer

Et af nøgleordene i CONNECT er 'netværk'. Det betyder, at vi bygger bro til andre fagmiljøer på Aarhus Universitet og i Region Midtjylland; fx Juridisk Kontor og regionens BI-kontor. Således sikrer vi, at du bliver sat i kontakt med de helt rette fagpersoner, hvis vi vurderer, at vi ikke kan hjælpe med dit projekt.

Sådan får du rådgivning

For at kunne få rådgivning i CONNECT skal du være ansat i Region Midtjylland, på Aarhus Universitet eller have ydernummer i Region Midtjylland. Ved henvendelse bedes du:

 1. Kort beskrive dit projekt
 2. Beskrive hvilke problemstillinger, du søger rådgivning til

Se vores kontaktinformation her.

OBS: Da CONNECT er en rådgivningsenhed, stiller vi ikke krav om medforfatterskab eller lignende. Vi er blot interesset i at hjælpe dit projekt godt på vej.