IMI arrangement 2017 

Den 8. maj afholds IMI arrangementosium, som finder sted i Preben Hornung Stuen og Richard Mortensen Stuen, Aarhus Universitet, Frederik Nielsens Vej 2-4, bldg. 1422, 8000 Aarhus C.

Deltagelse i IMI-projekter

Videndeling, fælles publikationer og netværk, netværk og atter netværk. Det er udbyttet, hvis man som forsker involverer sig i et såkaldt IMI-projekt i regi af lægemiddelindustrien og EU. Alligevel er kun ganske få Health-ansatte med i IMI-projekter, og det er ærgerligt, synes de forskere, der har erfaringer med IMI.

Antallet af Health-forskere, der er involveret i projekter finansieret af Innovative Medicines Initiative (IMI) kan tælles på én hånd, selv om der både er mange penge og stærke netværk forbundet med de ambitiøse EU-samarbejder, der alle handler om at fremskynde udviklingen af bedre og mere sikre lægemidler.

På den baggrund har Forskningsstøtteenheden og Health i samarbejde med styrelsen for Forskning og Uddannelse taget initiativ til et informationsmøde 8. maj om IMI-programmerne, der er Europas største offentligt-private initiativ til finansiering af forskningssamarbejder mellem europæiske universiteter og lægemiddelfirmaer fra Europa og USA.

Projekterne er kendetegnet ved, at industrien definerer de opgaver, som forskere kan byde ind på ved fx at tilslutte sig konsortier på tværs af lande.

Program

På Forskningsstøtteenhedens hjemmesidd kan man også læse mere om IMI i almindelighed.

Tilmelding


Ph.d.forsvar

Ph.d.forsvar, tiltrædelsesforelæsninger og andre arrangementer annonceres i af Health på Aarhus Universitet.