På Aarhus Universitetshospital prioriteres forskningen meget højt. Der forskes på alle afdelinger. Og der er vel at mærke tale om forskning på et højt internationalt niveau, som kommer patienterne til gavn.

Forskerne på Aarhus Universitetshospital har et stort netværk af nationale og internationale samarbejdspartnere. Og resultaterne af forskningen publiceres ofte i internationalt anerkendte videnskabelige tidsskrifter.

Afdelingernes forskning

Læs om forskning på de enkelte kliniske afdelinger

Arrangementer

Find tid og sted for Ph.d. forsvar og professor-tiltrædelsesforelæsninger

AUH Innovation

Kontaktoplysninger til leder og medarbejdere i AUH Innovation

CONNECT - Center for kliniske og genomiske data

Rådgivning om brugen af sundhedsdata til forskning i Personlig Medicin

Dansk Neuroforskningscenter

Information om centret

De seneste videnskabelige artikler fra AUH

Søg artikler i den internationale database PubMed

Forskning i COVID-19

Oversigt over igangværende forskningsprojekter inden for COVID-19

Forskningsenheder

Læs mere om forskningsmiljøerne på AUH

Forskningsrådet

Læs om Forskningsrådet på AUH

Forskningsstøtte

Hjælp til fondsansøgninger, litteratursøgning, udarbejdelse af postere

Partikelterapi

- en ny og skånsom form for strålebehandling til kræftpatienter