Aarhus Universitetshospital har en Patientsikkerhedsorganisation, der kontinuerligt og systematisk arbejder med at forbedre patientsikkerheden og med at udvikle en kultur, hvor alle taler åbent om fejl og utilsigtede hændelser for at kunne forebygge disse.

Centralt i patientsikkerhedsarbejdet står læring med henblik på forebyggelse samt vidensdeling på tværs i organisationen.

Patientsikkerhedsorganisationen er en del af hospitalets Kvalitetsorganisation. De centrale aktører er: 

    • Ledelserne 
    • Hospitalets risikoteam 
    • Afdelingernes patientsikkerhedskoordinatorer
      og patientsikkerhedsteam

 

Risikoteam

Hospitalets risikoteam består af to risikomanagere og en klinisk overlæge. Teamet refererer til hospitalets kvalitetsråd. Teamet udarbejder forslag til strategier, indsatsområder og handleplaner på hospitalsniveau, gennemfører analyser og løser andre tværgående opgaver inden for patientsikkerhedsområdet.

 

Patientsikkerhedskoordinator

Alle afdelinger har én eller flere patientsikkerhedskoordinatorer, der bistår afdelingsledelsen med patientsikkerhedsarbejdet. Flere afdelinger har desuden udpeget patientsikkerhedskontaktpersoner i de enkelte afsnit til at assistere patientsikkerhedskoordinatoren.

Det daglige patientsikkerhedsarbejde foregår i et tæt samspil mellem afdelingsledelser, patientsikkerhedskoordinatorer og risikoteamet.