Sådan arbejder vi med at forbedre patientsikkerheden

  • Utilsigtede hændelser rapporteres og analyseres, og der iværksættes de nødvendige forebyggende tiltag
  • Alvorlige utilsigtede hændelser analyseres dybdegående af et tværfagligt analyseteam med henblik på at afdække forløbet, identificere brist i sikkerheden og iværksætte forebyggende tiltag
  • Hospitalsledelsen og Kvalitetsrådet udpeger indsatsområder for hele hospitalet på baggrund af mønstre og tendenser i rapporteringer af utilsigtede hændelser, proaktiv identifikation af risikofyldte processer og ny viden indenfor patientsikkerhedsområdet
  • Vidensdeling foregår via netværksmøder for patientsikkerhedskoordinatorer, udsendelse af resumeer af dybdegående analyser og nyhedsbreve samt en patientsikkerhedsportal på hospitalets intranet
  • Kurser relateret til patientsikkerhedsområdet afholdes efter behov

Kontakt

Har du gode idéer til forbedring af hospitalets patientsikkerhed, er du meget velkommen til at kontakte hospitalets risikomanagerer Dorthe Leth og Inge Selchau Jørgensen.