Sådan arbejder vi med at forbedre patientsikkerheden

  • Utilsigtede hændelser rapporteres og analyseres, og der iværksættes de nødvendige forebyggende tiltag
  • Alvorlige utilsigtede hændelser analyseres dybdegående af et tværfagligt analyseteam med henblik på at afdække forløbet, identificere brist i sikkerheden og iværksætte forebyggende tiltag
  • Hospitalsledelsen og Kvalitetsrådet udpeger indsatsområder for hele hospitalet på baggrund af mønstre og tendenser i rapporteringer af utilsigtede hændelser, proaktiv identifikation af risikofyldte processer og ny viden indenfor patientsikkerhedsområdet
  • Vidensdeling foregår via netværksmøder for patientsikkerhedskoordinatorer, udsendelse af resumeer af dybdegående analyser og nyhedsbreve samt en patientsikkerhedsportal på hospitalets intranet
  • Kurser relateret til patientsikkerhedsområdet afholdes efter behov