operation.jpg

Hvad er patientinvolvering?

Patientinvolvering er inddragelse af patienters og pårørendes  stemmer, når vi driver og udvikler vores fælles sundhedsvæsen.

Vision for patientinvolvering på AUH

AUH involverer patienter og deres pårørende, så de kan deltage aktivt i samarbejde med personalet i beslutninger om og gennemførelse af behandling for at opnå den bedste kvalitet for patienten afstemt til patientens værdier, præferencer og valg.

Gevinster ved at involvere patienterne

Ved patientinvolvering ønsker vi at opnå bedre behandlings-kvalitet for den enkelte patient og  bedre patientoplevelse af inddragelse, kontinuitet, koordination og god kommunikation.

Gevinsterne opnår vi ved at styrke indsatsen indenfor områderne fuld implementering af Patientansvarlig Læge, forbedring af Patientens muligheder for at finde vej på hospitalet samt understøtte forskningen i effekterne af patientinvolvering gennem Center for Forskning i Patientinvolvering.

Fælles Beslutningstagning er en metode til at inddrage patienter i det individuelle behandlingsforløb. Det er en model for, hvordan den sundhedsprofessionelle og patienten deler viden gennem eksplicit dialog, der styrker patientens forudsætninger for inddragelse i forløbet.

Brugerstyret Behandling er en metode, hvor patienten inddrages i planlægningen og udførelsen af behandlingen.

   Kontakt