IMG_1214.JPG

Fælles beslutningstagning

Brugerstyret behandling

Patientansvarlig læge

Aktiv involvering af pårørende

Center for forskning i patientinvolvering