Nogle af de projekter, der har været arbejdet med i regi af Det Brugerinddragende Hospital, er også forskningsprojekter.

Læs om alle de projekter, der indgår i hospitalets forskningsprogram for patientinvolvering.

 

   Kontakt