rodstreg.png

Den nationale og lokale forankring af Nationalt Center for Overvægt sker igennem nedsættelse af følgende:

National organisering

En national tværdisciplinær følgegruppe

Et advisory board

Lokal organisering

Forankring i Steno Diabetes Center Aarhus