rodstreg.png

Formål

Det overordnede mål med etableringen af Nationalt Center for Overvægt er at bidrage til, at sundhedsvæsenets tilgang til og viden om svær overvægt hos børn, unge og voksne styrkes og udvikles.

Den centrale opgave for Nationalt Center for Overvægt bliver at samle og formidle viden fra både ind- og udland med fokus på de mange forebyggelses– og behandlingsindsatser, der foregår rundt omkring i landets regioner, kommuner og ved de praktiserende læger.

Nationalt Center for Overvægt er etableret på Aarhus Universitetshospital på baggrund af en 4-årig bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet.

 

Følg Nationalt Center for Overvægt på