rodstreg.png

Misys_SP2016041379.jpg

Markant stigning i antallet af svært overvægtige

Sundhedsstyrelsens Nationale Sundhedsprofil fra 2018 viser, at der gennem de seneste år i Danmark er sket en markant stigning i antallet af personer, der lever med svær overvægt (BMI >30 kg/m2). Siden 2010 er tallet således steget fra 13,6% til 16,8% i 2017, svarende til, at der i dag er ca. 800.000 danskere med svær overvægt.

Svær overvægt fordeler sig geografisk skævt i landet, og der er en betydelig social ulighed i forekomsten. Andelen af svært overvægtige er således større blandt arbejdsløse (23,2%), førtidspensionister (32,1%) og andre uden for arbejdsmarkedet (22,4%) sammenholdt med personer i beskæftigelse (16,4%).

Derfor har Folketinget med finansloven for 2019 afsat 10 mio. kr. i perioden 2020-2023 til etablering af et Nationalt Center for Overvægt, som skal bidrage til at styrke den nationale indsats mod svær overvægt hos børn, unge og voksne.