rodstreg.png

Nationalt Center for Overvægt vil i perioden fra 2019-2022 gennemføre følgende aktiviteter

Vidensindsamling

Vidensdeling

Udvikling af ny viden

Etablering og konsolidering af organiseringen

Evaluering af aktiviteter