rodstreg.png

scanning1.jpg

Nationalt Center for Overvægt er et nyt videncenter på Aarhus Universitetshospital. Vi samler og videreformidler viden om behandling og forebyggelse af svær overvægt.