Hvad er en kalenderfil?
– en mail med en vedhæftet fil, som er en invitation i Outlook – invitationen skal åbnes og accepteres

Hvad betyder ”genåbne”?
– giver adgang til dokumentet og mulighed for at redigere.

Hvad betyder ”gem og luk”?
– denne kommando lukker og gemmer dokumentet

Hvad betyder ”Godkend”?
– hermed godkendes den individuelle uddannelsesplan og der sendes automatisk mailbesked herom til hovedvejleder / yngre læge

Hvordan udskriver jeg?
- Klik på knappen udskriv i den åbnet uddannelsesplan. Du kan herefter vælg at udskriv til din almindelig printer eller til PDF og tryk på ”gem”

Jeg kan ikke komme ind i systemet!
– der er kun adgang til systemet i ansættelsesperioden eftersom RMUK følger lønsystemet. Yngre læge har adgang til egne filer, så længe de er ansat i Region Midtjylland. Hovedvejleder og uddannelsesansvarlig overlæge har udelukkende adgang til filerne, mens den yngre læge er ansat på afdelingen.

Hvis jeg vil gemme referater/individuelle uddannelsesplaner efter at den yngre læge er rejst? 
– Du kan vælge at printe dokumentet ud enten på papir eller udskrive til PDF og gemme filen

Hvis jeg skal have inspektorbesøg og skal indsende individuelle uddannelsesplaner, hvad kræver inspektorerne?
 – Indsend fra de aktuelle forløb og som kan hentes direkte i RMUK. Herudover kan du vedlægge en excel oversigt over de afviklede samtaler. Excel oversigten kan du gemme løbende. Se endvidere SST vejledning Inspektorbesøg s. 17 – hvor der angives, at der kan indsendes eksempler og at de aktuelle er tilstrækkeligt

Kan jeg som yngre læge og hovedvejleder se om UAOén har godkendt planen?
–Ja det kan hovedvejleder og yngre læge se i oversigten over samtaler. Hvis planen ikke godkendes kontakter UAO YL/hovedvejlederen direkte.

Hvis jeg skal huske, hvornår en yngre læge stopper og det dermed er tid til slutsamtale?
–Det anbefales at den yngre læge booker samtalen som en del af justeringssamtalen. En anden mulighed er at bruge rubrikken ”opfølgning” – skriv en dato og RMUK sender en reminder til dig

Er der en genvej fra Logbog.net til RMUK?
–Det er desværre ikke muligt, men ville bestemt være relevant.

Der skal aftales en ny dato for vejledersamtalen – flytter ændringer i outlook aftaler automatisk over i RMUK?
– Nej, denne funktion er ikke en del af RMUK – så aftalen skal også ændres i RMUK

Hvis den yngre læge skifter hovedvejleder i et forløb kan den nye hovedvejleder så se hvad der er skrevet tidligere?
– Nej det er ikke muligt, men den yngre læge kan vedhæftet PDF-filer med referater fra samtalerne til aftalen med den nye hovedvejleder, Dette er også muligt ved skift mellem afdelinger/hospitaler

Min næste ansættelse er udenfor Region Midtjylland, hvad sker der med med min adgang til RMUK?
– Du har ikke længere adgang til RMUK og du skal derfor gemme dine referater som PDF-filer som du derefter kan sende til din nye hovedvejleder

Jeg er ansat i 6 måneder udenfor Region Midtjylland - har jeg adgang til mine data i RMUK når jeg kommer tilbage?
–Ja hvis du ansættes i Region Midtjylland indenfor 12 mdr vil du få samme regions ID og dermed have adgang til dine data

Vi vil gerne aftale introsamtalen før yngre læge begynder i afdelingen – kan andre end den yngre læge gøre det i RMUK?
–Nej, men du kan selvfølgelige reserve aftalen som du plejer i outlook – sende tidspunktet til den yngre læge og bede vedkommende oprette aftale i RMUK når der er adgang til systemet

Jeg er UAO – kan jeg også være hovedvejleder?
– Ja det går fint

Hvis jeg ændrer i teksten – kan den anden se, hvad der er ændret?
– Nej – desværre så du skal skrive dine ændringer i parentes (fx – angiv i parentes ”skal slettes”),. Vi har en forespørgsel til systemudvikleren om korrektur kan udvikles eller kommentarbokse

Jeg vil som UAO gerne deltage i en samtale kan jeg blive inviteret via RMUK?
– Nej det kan du ikke, men du kan se alle de planlagte vejledersamtaler og afsætte tid i din kalender og informere den yngre læge og hovedvejlederen om, at du deltager.

Kan jeg bruge RMUK til dokumentation af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb?
– Ja det kan du godt, men du skal være særlig opmærksom på, at referater/aftaler mm forsvinder når den yngre læge forlader afdelingen. Du anbefales derfor at downloade alle PDF filer i disse tilfælde.