logbog

Det nye elektroniske logbogssystem der skal tages i brug af alle de lægelige specialer.Logbog.net er regionernes elektroniske styringsredskab for uddannelseslæger og uddannelsesansvarlige i alle specialer i hele Danmark. Logbog.net vil på sigt erstatte papirversioner af logbøger i alle specialer. Det er muligt gennem logbog.net at godkende kompetencer, kurser og uddannelsesforløb, herunder at attestere for tidsmæssig gennemførelse af uddannelseselementet. Samtidig skal systemet anvendes til at søge autorisation hos Sundhedsstyrelsen.
Læs mere om logbog.net.

______________________________________________

Har du spørgsmål til logbog.net skal du kontakte:

Region Midtjylland

Sekretær, kontor for Sundhedsuddannelser
Margit Højbjerg 
Tlf. +45 7841 0780
E-mail: Margit.hojbjerg@rm.dk