For at du kan få lidt mere information om at være KBU hos os kan du:

  1. Se vores KBU-pjece
  2. Gå direkte på afdelingernes hjemmeside www.auh.dk

Du kan også læse mere på Sundhedsstyrelsens side for Klinisk Basisuddannelse.

Det konkrete basisforløb vælges via et elektronisk tilmeldingssystem, som findes på webadressen www.basislaege.dk. Her kan du også læse mere om tidsfrister m.v.

I øvrigt henvises til Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse.

Porteføljen og uddannelsesprogrammer kan findes på Videreuddannelsesregion Nords hjemmeside.