Vi har blandt uddannelseskoordinerende yngre læger lavet en netværksgruppe. Gruppens formål er at informere, støtte og udveksle erfaringer, så vi bedst muligt kan løse vores opgaven som uddannelseskoordinerende yngre læger.

Gruppen mødes cirka 4 gange om året. Der er nedsat en styregruppe, som sammensætter møderne så de bliver så udbytterige som muligt.

Beskrivelse af Open Space

Kommisorium for netværksgruppe AUH

___________________________________________________

Næste netværksmøde afholdes

16. december 2021 - kl. 12.30-16.00 - Guest Apart - Tueager 5, Aarhus N

 

Vi håber at se rigtig mange af jer til en spændende og forhåbentlig udbyttering UKYL-eftermiddag!

Tilmelding foregår ved at svare Pia Soelberg på denne kalender invitation, hurtigst muligt med senest tirsdag den 30. november 2021

______________________________________________

Overskriften er som tidligere fortalt:

 

Intern erfaringsudveksling på AUH – hvad kan vi lære af hinanden, sammen bliver vi stærkere!

 

- så som I har efterspurgt bliver der masser af tid til internt at blive klogere!

Vi har inviteret 3 rutinerede UKYL'er til at komme og fortælle om deres erfaringer, og herefter skal i selv i gang med problemløsning og erfaringsudveksling!

Se programmet her....

______________________________________________

Referat fra netværksmødet

Slide fra Jane Ege Møller og Bente Malling

Slide UKYL netværksmøde

___________________________________________________

Referat fra netværksmødet

Slides fra Nynne Lykke Christensen finder du her....

Viacharacter

Tilmelding skal ske til sekretær Pia Soelberg 

____________________________________________________

Sæt allerede nu X i kalenderen - næste møde bliver

_______________________________________________

Du får også et link til plan2learn "smertebehandling for læger". Det er et gratis og meget brugbart kursus, der udbydes ca. hver 2-3 måned på THG kl.13-15 v/Overlæge Jytte Møller fra smerteteamet. 

https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=19556

Husk tilmelding