Uddannelsesansvarlig overlæge (UAO):

Funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge varetages altid af en overlæge udpeget af afdelingsledelsen, i henhold til retningslinje for besættelse og varetagelse af funktionen, samt hospitalets generelle funktions- og opgavebeskrivelse. Husk at den individuelle aftale udarbejdes på skema i filen, som sendes til Lægelig Videreuddannelse.

Uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL):

Der er udarbejdet en generelt gældende funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ansat ved AUH, på baggrund af den regionale aftale.

Der er desuden udarbejdet e-dok vedr. retningslinjer for udpegning. Der skal udarbejdes en individuel aftale (skema fil), som sendes til Lægelig Videreuddannelse.

Skema til individuel aftale om opgaver og funktioner for UKYL
E-dok funktionsbeskrivelse UKYL