Oplæg fra Kick-off for UAO'er den 18. september

______________________________________________

Nyt om kurser under barsel

Der er nu kommet en afklaring af mulighederne for at deltage i generelle og specialespecifikke kurser i videreuddannelsen under barsel. Læs mere her

______________________________________________

Aktiviteter i Lægelig Videreuddannelse 

Aktivitet

Dato

UKYL Introduktionseftermiddag

9. marts 2022
5. oktober 2022

Årsmøde Lægelig Videreuddannelse

8.-9. september 2022 

UKYL netværksmøde

16. December 2021

3-timers kick-off for mødeledere

27. september 2022

Temamøde Tværgående specialer

11. november 2021
28. marts 2022
3. november 2022

Temamøde Medicinske specialer

17. november 2021
23. marts 2022
26. oktober 2022

Temamøde Kirurgiske specialer

8. december 2021
6. april 2022
16. november 2022

Eksterne arrangementer

AMEE Lyon

27. august-1. sept. 2022

 

 

Årshjul_____________________________________________________

 

  

Hjælp til at få overblik over Evaluer.dk – nye Quickguides til UAO