Oplæg fra Kick-off for UAO'er den 18. september

 

Nyt om kurser under barsel

Der er nu kommet en afklaring af mulighederne for at deltage i generelle og specialespecifikke kurser i videreuddannelsen under barsel. Læs mere her

______________________________________________

Nyt tilbud til læger i sidste halvdel af hoveduddannelse:
Gratis gruppecoaching forløb

Kære kollega

  • Synes du ind imellem lægelivet kan være for udfordrende? 
  • Oplever du, at det er svært at finde balance imellem arbejds- og privatliv?
  • Er du i tvivl om, hvilken vej du skal gå efter endt hoveduddannelse? 

Så kunne dette enestående tilbud om gratis deltagelse i gruppecoaching med ligesindede kolleger være noget for dig.

Region Midtjylland har siden 2014 udbudt Gruppecoaching to gange om året for nyuddannede læger. Det er nu i år for første gang blevet muligt at udbyde en variation af kurset til læger i den sidste halvdel af hoveduddannelsen. Det sker i erkendelse af, at det kan være en hård tid, hvor der igen bl.a. skal træffes valg om fremtid, balance mellem arbejds -og privatliv, etc. For nogle er det en periode med nedsat arbejdsglæde. 

Hverdagen er travl, og med kurset ønsker vi at skabe et refleksionsrum med mulighed for at stoppe op, blive klogere på ens egne ønsker og udfordringer og få mulighed for at udvikle sin professionelle rolle i samspil med kolleger på samme sted i arbejdslivet.

Vi udbyder et hold á max 8 deltagere fra forskellige afdelinger og specialer. Det gør, at vi har mulighed for at arbejde med lige præcis de ting, der er aktuelle i gruppen og for den enkelte.

Forløbet foregår over 5 sessioner. Sessionerne tager udgangspunkt i emner, som deltagerne optaget af. Under forløbet vil der være små oplæg, øvelser og gruppecoaching. 

______________________________________________

Aktiviteter i Lægelig Videreuddannelse 

Aktivitet

Dato

UKYL Introduktionseftermiddag

21. september 2021

Årsmøde Lægelig Videreuddannelse

2.-3. september 2021 

UKYL netværksmøde
Guest Apart - Tueager 5, Aarhus N

December 2021

3-timers kick-off for mødeledere

6. oktober 2021

Temamøde Tværgående specialer

9. november 2021

Temamøde Medicinske specialer

17. november 2021

Temamøde Kirurgiske specialer

8. december 2021

Eksterne arrangementer

AMEE Glasgow - Virtuel

27.-30. august 2021

 

 

Årshjul_____________________________________________________

 

  

Hjælp til at få overblik over Evaluer.dk – nye Quickguides til UAO