Nyt om kurser under barsel

Der er nu kommet en afklaring af mulighederne for at deltage i generelle og specialespecifikke kurser i videreuddannelsen under barsel. Læs mere her

 

Aktiviteter i Lægelig Videreuddannelse 

Aktivitet

Dato

UKYL Introduktionskursus 18. juni 2020

UKYL Introduktionskursus

7. oktober 2020

Kick-off uddannelsesdag

18. september 2020

Årsmøde Lægelig Videreuddannelse

29.-30. oktober 2020

UKYL netværksmøde
J116-111+112

16. december 2020

Eksterne arrangementer

MUK2021 
Medicinsk Uddannelseskonference

30. maj-1. juni 2021

_____________________________________________________

Årshjul

 

  

Hjælp til at få overblik over Evaluer.dk – nye Quickguides til UAO