Årsmøde 2021

Uddannelsesledelse i daglig praksis - fokus på afdelingens vejlederkorps

v/Mette Krogh Christensen

 

Hvordan fremmes den kliniske vejleders kompetencer via dialog og refleksion

v/Kristian Krogh 

 

Sammenhæng mellem simulation og klinik - barrierer og muligheder

v/Sigurd Beier Sloth

 

Postersession LVU Årsmøde 2021

Vi havde for første gang i år en postersession med på årsmødet.
9 udvalgte afdelinger var på baggrund af tiltag fra 3 timers-møderne 2020, hvor temaet var kompetencevurdering og feedback, blevet bedt om at præsentere en poster. Alle postere fik en tur i "Kompetencevurderingsraketten" og posterejerne fik mange gode og brugbare forslag med hjem. 

Der blev taget rigtig godt imod sessionen, som var inspirerende for både posterejere og besøgende. 

Posterne bringes her til fortsat inspiration (klik på posteren for stort billede).

 

     

     

     

UKYL-workshop

UKYL- workshoppen på Årsmødet var arrangeret af styregruppen for UKYL- netværket. Temaet var "Teaming og ledelse/medledelse - hvordan sikrer vi et succesfyldt samarbejde mellem UKYL'er og UAO'er i en afdeling?" Oplægsholdere var chefkonsulent Nynne Lykke Christensen fra Yngre Læger og Uddannelseskoordinerende overlæge Berit Skjøde Toftegaard fra Regionshospitalet Horsens.