Uddannelse og undervisning

Uddannelse 
     -    Uddannelsesniveauer
        Klinisk BasisUddannelse
        Introduktionsuddannelse
        Hoveduddannelse

    - sideuddannelse i afdelingen (andre specialer)

Undervisning
    - afdelingens undervisning af Yngre Læger (link til [Aktuelt om uddannelse])
    - undervisning af medicinstuderende (link til [Aktuelt om uddannelse])

[Specialets målbeskrivelse]

Afdelingens uddannelsesprogrammer
    - beskrivelse
    - link til VUS    

Evaluering 
    - seneste Inspektorrapport
    - link til webportalens beskrivelse af Evaluer.dk