Forskning i afdelingen
    - her beskrives afdelings forskningsaktivitet
    - evt. forskningstemaer
    - evt. afdelingens forskningsvejledere