Denne side tænkes som den så vidt muligt eneste dynamiske side. Siden skal opdateres af en sekretær eller særligt ansvarlig - eksempelvis afdelingens uddannelsesteam.

Her skal ligge links til aktuelle aktiviteter i afdelingen, såsom:
    - skemaplan (arbejdsskema)
    - plan for afdelingens undervisning af yngre læger
    - plan for afdelingens studenterundervisning
    - plan for introduktion af nyansatte læger

Evt. links til AS-intra og E-dok.