Afdelingens uddannelsesteam
    - UAO
    - UKYL

Antal ansatte

Antal læger (speciallæger)

Antal uddannelsessøgende

Vagtskifter/ x-skiftet vagt

Afdelingsbeskrivelse (evt. link afdelingens generelle hjemmeside)
    -Adresse/matrikel
    - ydelser/produktion
    - antal indlæggelser (ambulante/op)
    - klinik (patientkategorier)
 
Afdelingens profil (antal læger og lægestabsstruktur)

Pral om afdelingen 
    - priser etc.
    - landsfunktion/landsdelsfunktion/regionsfunktion
Afdelingens specialefunktion (FBE - HSE)
    -evt. antal senge