Afdelingens organisering (Afsnit/teams)

Afdelingens samarbejdsrelationer (eksempelvis satellitklinikker og udefunktion)

Yngre Lægers arbejdsforhold (vagt, sektioner, klinikker)