Introduktionuddannelse

Uddannelsesbekendtgørelse/lovgrundlag

[Generelle kurser]

Specialespecifikke kurser

Uddannelsesafdelinger for introduktionsuddannelsen: 
    Hjertemedicinsk Afdeling B, Skejby Sygehus
    Medicinsk Kardiologisk Afdeling A, Århus Sygehus

Hoveduddannelse


[Generelle kurser]

Specialespecifikke kurser
- link til [videreuddannelsesekretariatet]

Her kan du finde uddannelsesprogrammerne for de enkelte forløb. 

Uddannelsesafdelinger for hoveduddannelsen:
    Hjertemedicinsk Afdeling B, Skejby Sygehus
    Medicinsk Kardiologisk Afdeling A, Århus Sygehus