Introduktionuddannelse

Uddannelsesbekendtgørelse/lovgrundlag

[Generelle kurser]

Specialespecifikke kurser

Uddannelsesafdelinger for introduktionsuddannelsen: 
    Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Skejby Sygehus

Hoveduddannelse


[Generelle kurser]

Specialespecifikke kurser
- link til [videreuddannelsesekretariatet]

Her kan du finde uddannelsesprogrammerne for de enkelte forløb. 

Uddannelsesafdelinger for hoveduddannelsen:
    Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Skejby Sygehus