Introduktionuddannelse

Uddannelsesbekendtgørelse/lovgrundlag

[Generelle kurser]

Specialespecifikke kurser

Uddannelsesafdelinger for introduktionsuddannelsen: 
   Røntgen og Skanning
 

Hoveduddannelse


[Generelle kurser]

Specialespecifikke kurser
- link til [videreuddannelsesekretariatet]

Her kan du finde uddannelsesprogrammerne for de enkelte forløb. 

Uddannelsesafdelinger for hoveduddannelsen:
    Røntgen og Skanning

 

Genveje i Portalen: