Litteratur og hjemmesider

 

Bøger

Jensen L.D., Schibye B., Hansen A.F., Hye-Knudsen C.T., Gonge H., Lyng K.:
Personhåndtering – Arbejdsmiljø og helbred. www.arbejdsmiljobutikken.dk

Lunde Per Halvor: Forflytningskundskab, aktivering, hjælp og træning ved forflytning. 2004 Gads forlag

Reifeldt Kicki: løft med sejl. Dansk hjælpemiddelinstitut 1998

Roxendal G, Wahlberg C.: Behandling og håndtering i hverdagen, hændernes formidling Hans Reitzels forlag

Vesterdorf Anita, Madsen Lars: Grundbog i arbejdsteknik for social- og sundhedspersonale 1998.

 

Hjemmesider

www.fa.rm.dk
Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø


www.forflyt.dk
Branchearbejdsmiljørådet for social og sundhed (BAR sosu)


Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA)
www.arbejdsmiljoforskning.dk


Arbejdstilsynet
www.at.dk


Videncenter for arbejdsmiljø
www.arbejdsmiljoviden.dk


Norsk hjemmeside om forflyting
www.forflytning.no


Div. artikler om forflyting
www.peterthybo.dk 


Kommunikation og formidling
www. naarvibyggersammen.dk


Kommunikation og formidling
www.nlpbasen.dk

  

Info om hjælpemidler:
Hjælpemiddelinstituttet (HMI) www.hmi.dk