Rekvirering af hjælpemidler sker ved at kontakte AUH hjælpemiddelservice. De tilbyder desuden undervisning i brug af forflytningshjælpemidler.

Henvendelser til forflytningsinstruktørerne går via funktionspostkassen: aarhus.hjmiddeldepotet@rm.dk eller via kundekonsulent telefonen: 24 99 52 33.


Hvis du vil vide mere om forflytningsområdet, kontakt
AUH
Katrine Krogsgaard-Jensen, arbejdsmiljøkonsulent, tlf. 784 50604, katkro@rm.dk
Region Midtjylland generelt
Maja Illum, ergonomisk konsulent, tlf. 2943 7781, maja.illum@stab.rm.dk