Overflytningsboard - Masterboard
er et glide/overflytningshjælpemiddel, der gør det let at flytte liggende patienter til/fra seng og leje.
Her viser vi forflytning med Overflytningsboard fra seng til seng. Forflytningen udføres på samme måde til/fra leje, båre m.v.

Video på vej
Fra seng til seng - ikke selvhjulpen patient - Masterboard og lagen