Videoer
Højere op i seng - næsten selvhjulpen patient - Glidedug
Ned og ligge i seng - næsten selvhjulpen patient - Glidedug
Op og sidde på seng - næsten selvhjulpen patient
Vending i seng - næsten selvhjulpen patient - Glidedug over lagen

Fra siddende til liggende i seng - mindre selvhjulpen patient  - glidedug og 2 hjælpere
Fra stol til liggende i seng - mindre selvhjulpen patient - Return, lagen og Glidedug
Højere op i seng - mindre selvhjulpen patient - Glidedug og lagen
Op og sidde på seng - mindre selvhjulpen patient
Vending - mindre selvhjulpen patient - Glidedug under lagen


Glidedugen - glidestykket mindsker friktion og gør det let at forflytte patienten. Samtidig er glidedug - glidestykke det forflytningshjælpemiddel, du kan bruge til flest forflytninger og til alle patienttyper. Den næsten selvhjulpne patient kan blive selvhjulpen, og den mindre selvhjulpne patient kan forflyttes uden, at det er en fysisk belastning for personalet.
Sørg for, at der er glidedug - glidestykker ved alle senge, da du næsten altid vil kunne have glæde af det, når du skal hjælpe patienten med forflytninger.
Glidedug - glidestykker nedsætter desuden risikoen for trykskader hos patienten.