Fra seng til seng
Fra seng til stol
Fra stol til seng
Højere op i seng
Længere tilbage i stol
Ned og ligge i sengen
Op og sidde på sengekant
Vending i seng

Forflytningen skal foregå så let som muligt for patient og personale.
Det opnås lettest, når patienten bruger sine egne ressourcer og personalet bruger egnede hjælpemidler.
Personalet skal derfor altid vurdere patientens ressourcer, som kan svinge i løbet af dagen. Fx. kan det være tilstrækkeligt at bruge Return, når patienten skal ud af sengen, men bruge lift tilbage i seng, når patienten er træt.