Til hjemmesendte og karantæneramte medarbejdere:

 

Hjemmearbejde

Videomøder

 

Informationer til sundhedsfaglig personale, herunder praktiserende læger og kommuner

Arbejdsmiljø

Forflytning af patienter med hjælpemidler

Forskning og uddannelse

Lægelig videreuddannelse, forskning og udvikling inden for sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Henvisninger

Henvisningsskabeloner til MDT konference

Patientsikkerhed

Indsatsområder og organisering

Praksis.dk

Praksisinformation om patientforløb, behandlingspakker, indsatsområder mv.

Regler og aftaler

Henvisningsregler, samarbejdsaftaler mv.

Patientinvolvering på AUH

Forskning og eksempler

 

   Kontakt

   Find vej