Informationer til sundhedsfaglig personale, herunder praktiserende læger og kommuner

Arbejdsmiljø

Forflytningsportal, Hjælpemidler i forbindelse med forflytninger 

3D Printcenteret på AUH

Om centret, anatomiske modeller, undervisning, træning og patientinformation

Forskning og uddannelse

Lægelig videreuddannelse, forskning og udvikling inden for sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 

Henvisninger

Henvisningsskabeloner til MDT konference

Nationalt Center for Overvægt

Videnscenter om forebyggelse og behandling af svær overvægt

Patientinvolvering på AUH

Forskning og eksempler 

Patientsikkerhed

Indsatsområder og organisering 

Praksis.dk

Praksisinformation om patientforløb, behandlingspakker, indsatsområder mv.

Regler og aftaler

Retningslinjer (e-dok), henvisningsregler, samarbejdsaftaler mv.