Informationer til sundhedsfaglig personale, herunder praktiserende læger og kommuner

Arbejdsmiljø

Forflytning af patienter med hjælpemidler

Forskning og uddannelse

Lægelig videreuddannelse, forskning og udvikling inden for sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Henvisninger

Henvisningsskabelon til lever-/pancreaskonference

Patientsikkerhed

Indsatsområder og organisering

Praksis.dk

Praksisinformation om patientforløb, behandlingspakker, indsatsområder mv.

Regler og aftaler

Henvisningsregler, samarbejdsaftaler mv.

Patientinvolvering på AUH

Forskning og eksempler