Urinvejskirurgi varetager den kliniske uddannelse af sygeplejestuderende tilknyttet VIA Sygeplejerskeuddannelsen Aarhus samt social- og sundhedsassistentelever tilknyttet henholdsvis SOSU Østjylland og Randers Social- og Sundhedsskole. De studerendes og elevernes kliniske uddannelse vil primært afholdes i afdelingens sengeafsnit og klinik.

Uddannelsen varetages af en praktikvejleder og tre kliniske vejledere, der, udover den direkte vejledning med fokus på kobling mellem teori og praksis, har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af de studerendes og elevernes uddannelsesforløb i afdelingen; dette i samarbejde med den uddannelsesansvarlige sygeplejerske.

Herudover fungerer afdelingens plejepersonale alle som ad hoc vejledere i forhold til oplæring og vejledning indenfor det praktiske aspekt af sygeplejens virksomhedsfelt og ud fra princippet om situeret læring.

På afdelingen prioriteres uddannelse af studerende og elever højt, og det tilstræbes, at studerende og elever inddrages i så stor en del af praksisfællesskabet som muligt.

Der er et tæt og engageret samarbejde i vejledergruppen, hvor der kontinuerligt arbejdes med udvikling og optimering af læringsmiljøet. Dette til sikring af, at læringsmuligheder og vejledningstilbud i afdelingen efterlever kravene i de forskellige uddannelser, samt af tilstedeværelse af de bedst mulige læringsforhold for afdelingens studerende og elever, der i forskellige sammenhænge vil blive vores fremtidige kolleger.

Omdrejningspunktet i uddannelsesforløbet er sygeplejen til den kirurgiske patient, med tilknytning til afdelingen gennem planlagte, akutte eller ambulante forløb.

Vejledningen tilrettelægges med fastlagte følgedage med den tilknyttede vejleder, hvor fokus er refleksion, teori/praksis-kobling samt før-, under- og eftervejledning. Der afholdes ugesamtaler samt forskellige studieaktiviteter, og der afvikles i et tæt samarbejde mellem sengeafsnit og klinik. Den enkelte studerendes og elevs personlige og faglige forudsætninger samt individuelle behov for vejledning vil altid danne basis for tilrettelæggelsen af uddannelsesforløbet.

Ved spørgsmål kontakt:

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske

Louise Bruun Knudsen 

Tlf.: 3060 4235

Mail: LOUIKN@rm.dk