Hvilke krav er der for at blive optaget på uddannelsen: 

 • 2-årig HG eller EUX 
 • Have bestået studenter/HF-eksamen med efterfølgende 10 ugers grundforløb på handelsskolen eller
 • Have bestået HHX med efterfølgende fem ugers grundforløb på handelsskole
 • Hvis du er over 25 år, skal du have lavet en kompetencevurdering ved handelsskolen, og denne bedes sendt sammen med din ansøgning.

 

 • Du skal have bestået følgende fag på følgende niveau: 
 • Dansk på niveau C
 • Erhvervsøkonomi på niveau E
 • Engelsk på niveau D
 • 2. fremmedsprog på niveau E
 • Informationsteknologi niveau C
 • Salg og Service niveau D
 • Samfundsfag niveau D  

Hvis du opfylder kriterierne ovenfor, kan du blive ansat som lægesekretærelev på enten et hospital eller i en lægepraksis.

Hvert år slår hospitalerne lægesekretærelevstillinger op på hjemmesider for stillingsannoncer og deres egen hjemmeside sundhedsjobs.dk/laegesekretaer.

Vil man gerne have en stilling i en lægepraksis, skal man som oftest selv være opsøgende, da de sjældent annoncerer efter elever.

Elevtiden som lægesekretær varer i 2 år.

Uddannelsesforløbet består af en del praktik på sygehus/i lægepraksis, afbrudt af teoretisk ophold på en handelsskole. Den teoretiske del er sammenlagt 15 uger, fordelt på fire skoleophold.

Skoleopholdene vil bl.a. omhandle følgende emner:

 • Faglig kommunikation og informationsteknologi
 • Patientkommunikation
 • Sundhed og sygdom
 • Økonomi og kvalitet
 • Arbejdsmarkedsforhold

Som en afslutning på uddannelsen skal du som lægesekretærelev bestå en fagprøve, som afsluttes med en eksamen.

Du kan også læge om lægesekretæruddannelse på

uddannelsesnaevnet.dk