Urinvejskirurgi har uddannelsesstillinger på alle niveauer. 

Der er to stillinger, som klinisk basislæge - søg på basislæge.dk.

Der er 3 - 5 urologiske introstillinger - søg på sundhedsjobs.dk.
Der er 6½ stilling i den urologiske hoveduddannelse. De søges via Region Nords VidereUddannelsesSekretariat, hvor man også kan se, hvornår de opslås.
Her finder du også uddannelsesprogrammerne til de forskellige stillinger.

Læger fra andre specialer kommer på kortere fokuserede ophold f.eks.fra almen medicin, gynækologi og karkirurgi.

For yderligere oplysninger kan du kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Nicolai Spjeldnæs på mail:nicspj@rm.dk