Sexologisk rådgivning varetages af 2 sygeplejersker med mange års erfaring i det urinvejskirurgiske speciale og som begge har efteruddannelse i sexologi.

Udredning og behandling foregår i samarbejde mellem sygeplejersker og speciallæger. 

Rådgivningen foregår ved individuelle samtaler af ca. en times varighed. Der er mulighed for, at ægtefælle eller partner kan deltage.

Ved den indledende samtale vil din problemstilling blive afdækket. Vi gennemgår dit fysiske og psykiske helbred, livstilsfaktorer, medicin og eventuelle tidligere behandlingstiltag.