Hospitalet er forpligtet til at udlevere hjælpemidler, når det hjælpemiddel du skal bruge, skal bruges i en midlertidig periode.

Hvis du skal bruge hjælpemidlet permanent, skal du søge en bevilling i din lokale kommune, som herefter overtager ansvaret. Det hjælper vi dig. 

Har du hjælp fra en hjemmesygeplejerske?

Hjemmesygeplejersken skal medbringe de hjælpemidler/sygeplejeartikler som du skal bruge fra kommunens eget sygeplejedepot.

Kateterposer til midlertidig behandling leveres dog af hospitalet.

Bor du i andre regioner end Region Midt

Ved udskrivelsen vil du få udleveret hjælpemidler til en uges forbrug.

Herefter udleveres hjælpemidlerne fra den urologiske afdeling på dit lokale hospital.

Inden udskrivelsen formidler vi kontakten til dit lokale hospital.

Bestilling af hjælpemidler

Skriv til funktionspostkassen på: hjaelpemidler@auh.rm.dk eller ring på telefon: 7545 2701, tast 3.

Åbningstider/træffetider på telefon er tirsdage mellem kl. 08.00-09.00