Som patient i Urinvejskirurgisk Afdeling kan du blive spurgt, om du vil deltage et forskningsprojekt/klinisk forsøg. Det er helt frivilligt, om du vil deltage.

Spørg gerne personalet i afdelingen, hvis du er interesseret i at vide, om der er et forsøg du eller en af dine pårørende kan have glæde af at deltage i. Hvis du har spørgsmål om deltagelse i et klinisk forsøg, er du også velkommen til at kontakte vores Urinvejskirurgiske forskningsenhed.

Afdelingens forskning generelt

Forsøg med ny medicin

Hvem kan deltage i forsøg?

Hvad kræver det deltage i et forsøg?

Hvad indebærer det at deltage i et forsøg?

Besked om forskningsresultater