Afdelingens forskning generelt


Som patient i Urinvejskirurgisk Afdeling kan du blive spurgt, om du vil deltage et forskningsprojekt/klinisk forsøg. Det er helt frivilligt, om du vil deltage.

Spørg gerne personalet i afdelingen, hvis du er interesseret i at vide, om der er et forsøg du eller en af dine pårørende kan have glæde af at deltage i. Hvis du har spørgsmål om deltagelse i et klinisk forsøg, er du også velkommen til at kontakte vores Urinvejskirurgiske forskningsenhed.

Urinvejskirurgisk Afdeling har en lang tradition for at være blandt de førende i Danmark og internationalt indenfor forskning og udvikling af det urinvejskirurgiske speciale.

Formålet med at udføre klinisk forskning, hvor patienter deltager er, at opnå ny viden om lidelser og sygdomme i urinvejene hos både børn og voksne for derved at blive bedre til at forebygge, diagnosticere og behandle disse.  

De fleste forsøg udføres med henblik på at afklare, hvorvidt nye behandlingsmuligheder er bedre eller mindst lige så gode som de nuværende standardbehandlinger.

Andre forsøg sammenligner eksisterende standardbehandlinger for at opnå yderligere viden om behandlingsformernes samspil.

Alle forsøg er inden start godkendt af Videnskabsetisk Komité, hvis opgave er at beskytte forsøgspersoner i videnskabelige forsøg.

Forskningen foregår i samarbejde med andre afdelinger og specialer i ind- og udland.  

Urinvejskirurgisk Afdeling har et tæt samarbejde med

Forsøg med ny medicin

Hvem kan deltage i forsøg?

Hvad kræver det deltage i et forsøg?

Hvad indebærer det at deltage i et forsøg?

Besked om forskningsresultater