Henvisningsblanket   

Henvisningsblanket til Odontologisk Videncenter

Generelt om Odontologisk Videncenter

Organisation, formål og målgrupper.

Sjældne sygdomme

Hvilke sjældne medfødte sygdomme hører til Odontologisk Videncenter? Sjældne medfødte sygdomme defineres som sygdomme, der optræder med en hyppighed på 1:10.000 eller sjældnere. Sygdommene er nævnt i bilag til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Retningslinjer for Odontologisk Videncenter

Sundhedsstyrelsens vejledning for Odontologisk Videncenter og andre regionale og kommunale tandplejetilbud.

Ressourcepersoner i Odontologisk Landsdels- og Videncenter

Ressourcepersoner fra Tandlægeskolen, Aarhus og Aarhus Universitetshospital tilknyttet Odontologisk Videncenter.

Livskvalitet og sygdomme i det orofaciale område

Redskaber (spørgeskemaer) til vurdering af livskvalitet i forhold til tand- mund- og kæbeforhold.

Statusrapport

Spørgeskema til registrering af oral relateret livskvalitet: OHIP-(D)

Forskning og projekter i Videncentret

Forskningsområder og projekter med deltagelse af odontologiske videncenter - en oversigt.

Tilskudsordning §166.3

Særligt tilskud til tandpleje til patienter med medfødte sjældne sygdomme.

Nyheder

Kurser, seminarer, symposier, ph.d. afhandlinger.

 

Mere for fagfolk