Nye præparater 
Indenfor de sidste år er der kommet nye præparater på markedet til forebyggelse af tab af knoglemasse, som under et omtales som antiresorptive stoffer. I de følgende anbefalinger omtales disse stoffer som AR. Disse stoffer kan give de samme bivirkninger som bisfosfonat. 

Bisfosfonater/AR anvendes rutinemæssigt til behandling af forskellige knoglesygdomme. 
Der anvendes lav dosering i behandling af osteoporose, osteogenesis imperfecta, fibrøs dysplasi og Paget´s sygdom.
Der anvendes intermediær dosering til forebyggelse af knoglemetastaser (aktuelt primært hos patienter med brystkræft).
Der anvendes høj dosering til behandling af knoglekomplikationer ved maligne sygdomme, især brystkræft, prostatakræft og myelomatose. Til behandling af visse maligne sygdomme anvendes også antiangiogenetisk medicin, som kan have samme bivirkninger.

Se præparatliste 2020 over højdosis, intermediærdosis og lavdosis præparater.

Bisfosfonaters/AR terapeutiske effekt er baseret på en hæmning af den osteoklast-medierede knogleresorption. 
Bisfosfonater/AR kan administreres intravenøst, intramuskulært og peroralt; både i højdosis og lavdosis. 

Der er siden 2004 indrapporteret adskillige tusinde tilfælde af intraoral knogleblottelse/-nekrose, som relateres til igangværende eller forudgående behandling med bisphosphonater/AR. Denne tilstand benævnes medicin relateret osteonekrose (ONJ). 
Risikoen for udvikling af ONJ er væsentlig højere hos patienter i højdosis behandling. 
Tandbehandling, tandektraktioner og kirurgiske indgreb i munden øger risikoen for at udvikle ONJ.

OBS: nogle patienter med osteoporose behandles med daglige injektioner af Forsteo, som er et syntetisk biskjoldbruskkirtelhormon. Dette indebærer ikke risiko for osteonekrose og kræver derfor ikke forholdsregler ved tandbehandling. 

Baseret på den foreliggende litteratur (Sammenfattet i AAOMS Position Paper 2014), finder vi nedenstående retningslinjer hensigtsmæssige i forbindelse med tandbehandling og kirurgi

Behandling med lavdosis bisfosfonat/AR

Behandling med højdosis bisfosfonat/AR

Behandling af bisfosfonat/AR associeret osteonekrose

Præparatliste 2020

 

Mere for fagfolk